Trauma verwerking

Balans terugbrengen

Ontdekken van kansen

Zingeving staat centraal

Eigen keuzes maken

Trauma therapie

Heb je een overweldigende ervaring meegemaakt en heb je deze schokkende gebeurtenis nog niet verwerkt? Dan wordt deze ervaring trauma genoemd. Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis in het recente verleden, of al langer terug. Zoals een overval, ongeluk, mishandeling, scheiding, ontslag of het verliezen van een dierbare. Na zo’n gebeurtenis krijg je te maken met emoties als verdriet, angst, hulpeloosheid, schuld en boosheid.
Dit is normaal en vaak zullen deze emoties vanzelf minder worden. Maar, als je last blijft houden van de gebeurtenis, dan heeft het een langdurige impact op je levenskwaliteit.

Werken aan en met een trauma

Heling en zingeving staan centraal in de begeleiding die ik bied. 
Nadat je een schokkende ervaring verwerkt hebt, moet je deze een plek geven in je levensverhaal. Ik help je hier graag bij. Zowel als ervaringsdeskundige als senior therapeut ben ik bekend met trauma, het werken met trauma en het helen van trauma. Crisis is het Griekse woord voor “kans en een noodzakelijke wending moeten nemen”. Ik help je met het ontdekken van de kansen die in de crisis verborgen liggen. De uitkomst hiervan is dat jij je eigen leven weer gaat vormgeven. Vanuit autonomie maak je keuzes die bij jou passen.

De Polyvagaaltheorie

De polyvagaaltheorie: de wetenschap van het gevoel van verbondenheid en veiligheid. Deze theorie is een verzameling van evolutionaire, neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot de rol van de nervus vagus in de emotieregulatie, sociale connectie en angstreacties, geïntroduceerd in 1994 door Stephen Porges. In de polyvagaaltheorie draait het om de communicatie tussen hersenen en lichaam. Het beschrijft hoe allerlei signalen en mechanismen ons gedrag sturen en zo ons gevoel van veiligheid bepalen. Het is belangrijk te beseffen dat het autonome zenuwstelsel, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen autonoom werkend systeem is maar sterk verbonden met somatische, perceptuele, en cognitieve systemen. Het inzicht en de kennis van de polyvagaaltheorie zijn ondersteunend in het proces van het begeleiden van mensen. Tijdens sessies zet ik bewust het concept van co-regulatie in, door actief mijn eigen ontspanning in te zetten in begeleidingssituaties. Via neuroceptie neemt je lichaam dat waar. De polyvagaaltheorie biedt een ondersteuning tijdens psycho-educatie over bv. overprikkeling, stress, trauma en angst.

Tijdens de behandeling brengen we in kaart wat je mee hebt gemaakt of wat je overkomen is. Samen maken we een plan van aanpak en ik leg je uit welke interventies ik ga gebruiken. Een vast onderdeel van de behandeling is psycho-educatie: ik kan je uitleg en voorlichting geven over je probleem, ziektebeeld of klacht. Hierdoor is er een afname van je klachten. Als je inzicht hebt in je klacht, snap je ook wat er met je aan de hand is. Dan is er ook ruimte om emoties te verwerken en een plek te geven. Deze klachten verwerk je zowel emotioneel, als ook fysiek in de behandeling.

De therapie is een keer per week. Tussen twee afspraken in, maak je huiswerkopdrachten. Het is belangrijk dat je je dagelijks inzet om je niet helpende gedachtes en gedrag te bewerken. Het is een normale afweerreactie om herinneringen te willen onderdrukken of vermijden. Echter deze afweer stagneert ook je verwerkingsproces. De therapie is gestructureerd en we maken steeds aan het begin van de sessie een agenda, zodat je weet waar je aan toe bent.  Doorlopend toetsen we je vooruitgang en verankeren we de vooruitgang die je gemaakt hebt. Dit is voor jou ondersteunend en helpt terugval te voorkomen. De therapie heeft een begin én een einde!

Je hoeft het niet alleen te doen

Neem contact op

Heling betekent niet dat schade nooit heeft bestaan. Wel dat het niet langer ons leven beheerst.

Welke klachten kunnen horen bij een trauma?

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan:

Geef je éigen leven vorm!

De methodes waar ik mee werk:

Welke methode past bij jou?