Integratieve therapie

Sessies van een uur

Kind staat centraal

Coaching voor het hele gezin

Persoonlijke behandelroute

Wat is Integratieve therapie?

Deze therapie is een kortdurende en intensieve therapie, die speciaal is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die problemen ervaren op sociaal-emotioneel gebied. Het kind of de jongere wordt geholpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van zijn of haar klacht. Het kind of de jongere kan zich tijdens en na deze therapie op een gezonde manier verder ontwikkelen.

Integratief betekent dat de therapeut gebruik maakt van verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden. Niet het systeem of de visie van de therapeut staat centraal, maar de klacht van het kind of de jongere.

Therapie gericht op het kind

Deze aanpak geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om verantwoording te nemen voor hun problemen en deze op een eigen, unieke wijze op te lossen. Samen met het kind of de jongere onderzoekt de therapeut de klacht van het kind (en indirect ook datgene waar de ouder(s) tegenaan lopen). De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op de relaties in de buitenwereld, zoals school, familie en vrienden. Wat is er aan de hand en welke hulpbronnen kan het kind of de jongere gebruiken om de klacht op te lossen?

Tijdens de therapie ontwikkelt het kind of de jongere inzicht in zijn gedachten, gevoelens en gedrag en kan hierdoor zijn handelen veranderen.

Geef je kind inzicht in het eigen gedrag en gevoelens.

Integratieve therapie in 6 modellen

Elk kind of jongere is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn situatie en mogelijkheden gericht is. De therapie wordt integratief genoemd, omdat de therapeut vanuit zes verschillende bestaande modellen werkt.

Medisch model

Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen. In de therapie kunnen klachten gesitueerd, begrensd en mogelijk opgelost of hanteerbaar worden.

Stress model

Gericht op draagkracht en draaglast verhouding. In de therapie kan gewerkt worden aan draagkracht vergroten en/of draaglast verkleining.

Cognitieve- & Leer theoretische modellen

Gericht op draagkracht en draaglast verhouding. In de therapie kan gewerkt worden aan draagkracht vergroten en/of draaglast verkleining.

Communicatie model

Gericht op het hele gezinssysteem. De ouders kunnen de boodschap die het kind hun probeert te vertellen (verbaal of non- verbaal) leren verstaan. Ze kunnen leren adequaat om te gaan met de gevoelens van het kind. De communicatie in het gezin kan zodoende verbeterd worden.

Psycho-dynamisch

Gericht op het onverwerkte verleden. In de therapie kan het trauma verwerkt worden en gedrag dat daaruit voortvloeide veranderen.

Transpersoonlijk model

Gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit. In de therapie kan het kind zich op een speelse wijze bezinnen hoe het met een gegeven probleem verder wil en kan leven. Wie hij of zij eigenlijk echt is, welke mogelijkheden hij of zij heeft om zichzelf te blijven in de gegeven omstandigheden. En wat zijn of haar sterke kanten zijn om daartoe in te zetten.

Leer je kind begeleiden tijdens en na de therapie

Toepassingsgebieden van Integratieve therapie

Binnen de integratieve therapie maken we onderscheid in 5 toepassingsgebieden. 

Bepaalde vormen van eczeem; astma; pijnbestrijding (buikpijn; hoofdpijn)

Denk aan nagelbijten, duimzuigen, haarplukken & kauwen, tandenknarsen of snoepen.

Zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, motorische problemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen of hechting problematiek.

Trauma verwerking (onder andere via EMDR of Brainspotting), angsten, fobieën, rouwverwerking of zelfdestructief gedrag zoals snijden en krassen. 

Woedeaanvallen, destructief gedrag, gebrek aan concentratie, anti-sociaal gedrag (zoals liegen en stelen) of contactverbreking

Integratieve therapie - kindertherapie - Kindercoach
Integratieve therapie - kindertherapie - Kindercoach
Integratieve therapie - kindertherapie - Kindercoach

Behandeling

Het kind of de jongere kent zijn probleem en weet welke oplossing ervoor nodig is. Het kind of de jongere geeft op hun eigen manier aan, hoe ze het beste geholpen kunnen worden. Dat kan op verschillende manieren: concreet of symbolisch, verbaal of non-verbaal. De therapeut maakt bewust gebruik van spontane momenten om verschillende interventies te doen. De volgende interventies worden toegepast:

Uitgangspunt is steeds dat het kind en de jongere op bewust en onbewust niveau veel hulpbronnen heeft, die hem kunnen helpen te bereiken wat hij wil. Doordat deze therapievorm snel en effectief werkt en kinderen en ouders snel positieve veranderingen bemerken, komen kinderen graag naar de therapie.

Kenmerken van Integratieve therapie

Bereik bewuste en onbewuste hulpbronnen

Therapieverloop

Na een telefonische aanmelding krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Deze wordt gebruikt tijdens het intakegesprek. De eerste sessie betreft de wederzijdse kennismaking met u als ouders. In deze intake bespreekt de therapeut uw ervaringen met de klacht van het kind of de jongere.

Daarna volgt de exploratiefase (5 sessies van 1 uur met het kind of de jongere), waarbij de therapeut tot een therapeutische diagnose komt. Na deze exploratiefase volgt een gesprek met de ouders over het behandelplan en het vervolg van de behandeling. Al naar gelang de duur en soort klacht volgt om de 5 sessies een oudergesprek, waarin u desgewenst behandelingsadviezen meekrijgt op uw hulpvraag. Een positieve samenwerking met elkaar heeft een positieve invloed op het succes van de therapie.

5 sessies
0%
Intake Behandelplan
In 5 sessies maak ik een behandelplan
5 sessies
0%
Start behandeling Gesprek met ouders
Na iedere 5 sessies volgt een oudergesprek om adviezen en plannen te bespreken

Contra-indicaties

In sommige gevallen zal het kind en/of de ouders doorverwezen worden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, een gespecialiseerde arts of andere therapeut. Het kan zijn dat er iets op lichamelijk gebied moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind

Op zoek naar iemand die je begrijpt?